Забележителности в Созопол


Резултат с изображение за архитектурен и археологически резерват старинен созопол

Архитектурен и археологически резерват "Старинен Созопол"
С Постановление на Министерския съвет № 320 от 7 септември 1974 г. старият град на Созопол е обявен за архитектурен и археологически резерват "Старинен Созопол". Той обхваща над 180 възрожденски созополски къщи, строени между средата на XVIII и началото на XIX век, част от които са обявени за паметници на културата. В границите на резервата се намират още средновековната църква при манастира "Св. Апостоли", Художествената галерия, Етнографската сбирка, църквата "Св. Богородица", християнски средновековен комплекс, музеят при крепостната стена, църквата "Св. Св. Кирил и Методий".

Архитектурно  - исторически комплекс  "Южна крепостна стена и кула"

Резултат с изображение за архитектурно-исторически комплекс „южна крепостна стена и кула
        В Созопол пътните врати не се затварят
        и цяла нощ по дворовете лампа свети.
        Тук уличките никога не се повтарят
        и няма нужда тук от никакви поети.
         Радой Ралин, "Созопол"
 
В южната част на красивия черноморски град се намира малък, елегантен и приветлив музеен комплекс. Възстановена стара созополска къща, кацнала на високия скалист бряг, допряла стени до южната крепостна стена. Това е един от първите частни музейни комплекси в страната, изграден от хора, които обичат Бъл­гария, ценят старината, знанието и  съграденото от хората преди тях. Този музеен комплекс е "Южна крепостна стена и кула", открит през 2004 година. Тук можете да видите зърнохранилище от V - VІ век, един от малкото напълно запазени кладенци на антична Аполония Понтика и Българското черноморие от ІV - ІІІ век преди Христа, реставрирана част от южната крепостна стена,  една от големите отбранителни кули, служили на града до ХІV век, както и запазен параклис, датиращ от XIII – XIV век. Наред с това можете да се запознаете с исторически и археологически факти и детайли, които правят този музеен комплекс инте­ресен, приятен и запомнящ се. А невероятната гледка към южния созополски залив и тихото синьо море навяват незабравими спомени, които ни напомнят да се връщаме често на този бряг. Интересна е историята на музея - крепостната стена е открита при събаряне на стара къща, на чието място е трябвало да се построи нова. И така вместо работници на мястото започват работа археолози, които намират добре запазен участък от югоизточната крепостна стена, правоъгълна стражева кула, огромна постройка, използвана за складиране на зърно през V - VI век, когато в Созопол се е намирало най - голямото черноморско пристанище за износ на зърно. Това е единственият хамбар от този период, открит у нас, заедно с 12 питоса (огромни делви) за жито и други по - малки делви, който е действал в продължение на хиляда години. Над зърнохранилището са били разположени казармени помещения, в които са живеели стражите, охраняващи крепостните кули. Открит е и античен кладенец, строен през IV - III век пр. н. е.
Адрес: Созопол 8130, ул. "Милет" 50
Телефон: +359 550 22 267; Мобилен телефон: +359 894 568 521

Църква "Св. Богородица" (XV в.)
Църквата се намира в северната част на стария Созопол, в ляво от главната улица, в направление изток. Пострhttp://svetimesta.com/uploads/data/Malki/1IMG_0186.jpgоена e през ХV в. на мястото на по - стар средновековен християнски храм. Данни за съществуването й има от 1482 г. Тя е вкопана в земята, източната й стена е на нивото на минаващата покрай нея улица, и по външен вид почти не се отличава от къща. Този й вид е обясним, тъй като последното й преизграждане е било по време на османското владичество, когато християнските храмове трябвало да бъдат до определена височина.

Украсата на вътрешността се дължи единствено на  изящния дърворезбен иконостас, амвон и владишки трон,  в които е вложено голямо резбарско изкуство. Тези резби  са дело на майстори от Дебърската школа, изработени в  края на XVIII век. Иконите са дело на странджански  майстори, като от поставените дати на някои от иконите -  на "Св. Богородица" (1781 г.) и  "Св. Спиридон" (1782  г.), е видно, че те са изографисани в края на XVIII век.

Археологически музей      

Археологическият музей на Созопол е разположен в старата част на града. Музеят се помещава в сградата на храма "Св. Св. Кирил и Методий", както и в няколко зали, предоставени от културния център на град Созопол.
Археологическият музей представя историята и  хилядолетната културна традиция на град Созопол от края на VІ в. пр. Хр. до ХVІІ в. сл. Хр. Най - забележителни са колекциите от каменни и оловни котви и щикове - ІІ - І хил. пр. Хр., древногръцки рисувани вази - VІ - V в. пр. Хр. и антични и средновековни амфори - VІв пр. Хр. - ХІV в. сл. Хр.
Музеят е структуриран в две направления: археология (V в. пр. Хр. – XVII в. сл. Хр.) и християнско изкуство (XVII - ХІХ в.).
В Археологическия музей може да бъде видяно алабастровото ковчеже, в което векове са били съхранявани мощите на св. Йоан Предтеча, и малката кутийка с надпис на гръцки език, която разказва за пътя на мощите до oстров "Свети Иван". Мощите на светеца бяха открити при археологически разкопки на близкия остров "Св. Иван" през лятото на 2010 г. Днес ценната реликва често гостува в други градове, а когато е в Созопол, може да бъде видяна в храм "Св. Св. Кирил и Методий" в града.
Адрес: град Созопол, площад "Хан Крум" 2
Телефон: +359 550 22 226

 
Некрополи на античната Аполония Понтика
Резултат с изображение за некропол созополПрез 620 г. пр. н. е., гръцки преселници от малоазийския бряг Милет, на мястото на тракийско селище основават независима гръцка колония - Аполония Понтика. Аполония, израства като важен търговски и пристанищен център в Черно море. По онова време е бил най - големият и богат черноморски град.
Некрополът на Аполония Понтика е разположен на обща площ около 300 дка. Датира от 5 - 3 век пр. н. е. За първи път е разкопан през 1946 г. , когато са намерени 801 гроба. През 1964 г. е обявен за паметник на културата.
 
  • в м. "Калфата" – на около 2.5 км южно от Стария град;
  • в "Морската градина";
  • в м. "Харманите";
  • в м. "Буджака"

Средновековен християнски комплекс
Разположен е в центъра на града, северно от църквата "Св. Георги Победоносец", между улуците "Аполония" и "Св. Св. Кирил и Методий". Установени са три строителни периода:
  • VI в. - с класически базиликален план;
  • от края на XI в. до края на XIV в. - с реконструкция на базиликалния план в кръстокуполен;
  • от края на XIV в. до началото на XVII в. - с преустройство, свързано с нападението на Созопол през 1366 г. от Амадей Савойски и установяване на Созополската епископия.

Църква "Свети Георги" (1867 г.)
http://svetimesta.com/uploads/data/Malki/1IMG_0071(3).jpgСредновековната църква с базилика се намира в старата част на град Созопол.
Има сериозни основания да се твърди, че старинният храм е седалище на Созополската епископия от X до XVII в. Църквата е изградена върху жилищни сгради от класическия и елинистическия период на Аполония, датиращи от V до II в пр. Хр. През ІХ век храмът е бил унищожен от пожар. В края на XI в. църквата е преустроена и окрасена със стенописи, а около нея е изграден манастирски комплекс. Археологическите данни и местоположението му, свързват култовия комплекс с известния от изворите  градски манастир "Свети Йоан". В края на XI до края на XIV в. е била извършена сериозна реконструкция и базиликалният план е преустроен в кръстокуполен. Между краят на XIV и началото на XVII в. е извършеното ново преустройство. В края на XVII в. църквата е била разрушена от турската власт и престава да функционира. Притежава ценни икони и интересен дърворезбован иконостас.

 
Църква "Св. Зосим" (1857 г.)
Разположена е в Градския парк, върху основите на по - ранен средновековен храм. Св. Зосим е считан за созополски мъченик и името му се ползва с изключителна популярност в града. На западната фасада на църквата, вдясно от входа, е вградена мраморна надгробна плоча от V в. пр. Хр. на аполонийска гражданка от античния Амфиполис (днес близо до гр. Кавала, Гърция). Иконите в църквата са дело на възрожденския иконописец Димитър Созополчанина.

Църквата "Св. Св. Кирил и Методий"
Дело е на архитекта Уста Генчо. Съхранява изящния иконостас на дърворезба на разрушения през 60 - те години на XX век православен созополски храм "Св. Иван Богослов"

Природен и археологически резерват остров "Св. Иван"
Най - големият от петте острова по българския Черноморски бряг. Тук са открити следи от тракийско светилище от VII в. пр. Хр., древногръцки храм, вероятно посветен на Аполон Лечител (V в. пр. Хр.), останки от манастира "Св. Йоан Предтеча", античен  фар, руско военно гробище. През 2001 островите "Св. Иван" и "Св. Петър" са обявени за паметници на културата с национално значение.

Параклиси 
Около 20 на брой, издигнатите върху основите на разрушени по време на турското робство църкви: "Исус Христос", "Св. Св. Константин и Елена", "Св. Параскева", "Св. Атанас", "Св. Димитър", "Св. Никола", "Св. Неделя", "Св. Марина", "Възкресение".

Художествена галерия
Намира се в края на Стария град. Създадена е през 1991 г. и се помещава в сградата на "Старото училище" - паметник на културата.
Адрес: ул. "Кирил и Методий" 78 Б
Телефон: +359 550 22 202

 
Къща - музей "Александър Мутафов"
Ателието на художника - маринист, построено през 1937 г., е превърнато след смъртта му в музей, открит за посещения през 1981 г. Тук се съхраняват около 60 творби на художника.

 Замъкът в Равадиново                                                                                 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D1%8A%D1%82_%22%D0%92%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D1%8A%D0%B2_%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0%22.jpgНа 3 км от Созопол, навътре в сушата до село Равадиново, се намира приказен замък. Внушителната сграда на замъка е с уникална архитектура и е изградена основно от мраморизиран варовик. Гледан от въздуха, прилича на кръст. Орнаменти от месинг висят по каменните стени, обвити в задната част на замъка с гъст бръшлян. Кулите също са украсени с мед и месинг.
Резултат с изображение за некропол созополВ градината има статуи, огромни дървени фенери с дърворезба, каменни птици и русалки. Към "двореца" се влиза през голяма каменна порта. Следва арка, копие на Адриановата в Истанбул, а зад нея има градина с езеро.
Поради големият интерес към замъка, срещу определена такса, се допускат посетителите, чийто любопитни погледи са приковани от неговата внушителна архитектура.


 

Горещи оферти

eXTReMe Tracker